Täiskasvanute hambaravi hüvitis

Palume mõistvat suhtumist, et Kaarli Hambapolikliinik OÜ ei ole sõlminud Eesti Haigekassaga alates 1. juulist 2017 kehtima hakanud täiskasvanutele hambaravi osutamise lepingut, kuna haigekassa poolt kehtestatud hindadega pole kvaliteetset hambaraviteenust võimalik osutada.

Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et haigekassa kehtestatud hinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid ning patsiendil peab olema vaba valik, millise kliiniku teenuseid ta soovib kasutada.

Samas kinnitame, et kuni 19-aastaste laste hambaravi ja pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord jätkub haigekassa lepingupartnerite juures esialgu muudatusteta.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630, infotelefonil 16 363 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.