Ravijärjekorra pidamise nõuded

Ravijärjekorra pidamine
Alus: Tervise- ja tööministri määrus „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“, mis jõustus 01.01.2019.a.
1. Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi terviseseisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.

2. Kaarli Hambapolikliinik OÜ peab ravijärjekorda hambaravitarkvaras.

3. Patsientide ravijärjekorda registreerimine on tagatud kliinikute tööaja jooksul.

4. Saatekirjata ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
3) teenuse, uuringu, protseduur nimetus, millele patsient soovib registreeruda;
4) kaebuse kirjeldus;
5) ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiutöötaja (ees- ja perekonnanimi, registrikood) või spetsialisti (ees- ja perekonnanimi, isikukood) andmed;
6) ravijärjekorra alusel teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus);
7) ravijärjekorra alusel teenust osutava tervishoiuteenuse osutaja asutuse kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
8) osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg).
5. Saatekirja alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse järgmisi andmeid:
1) patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus);
2) patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
3) saatekirja kinnitanud tervishoiutöötaja andmed (ees- ja perekonnanimi, registrikood, telefon, eposti aadress);
4) saatekirja kinnitanud asutuse andmed (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress);
5) teenuse, uuringu, protseduuri või operatsiooni nimetus, millele patsient on suunatud;
6) saatekirjal olev prioriteetsuse kood;
7) suunamise eesmärk või soovitused registreerimiseks;
8) asutuse ja tervishoiutöötaja andmed kuhu ja kelle juurde patsient suunati (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress, tegevuskoht, tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning võimaluse korral registrikood);
9) osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg).
6. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda kliinikus, antakse patsiendile kutsekaart, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega, tervishoiutöötaja nime ja ettevõtte kontaktandmeid. Kõiki patsiente, kes on andnud selleks loa,  teavitatakse ka SMS sõnumiga vastuvõtuaja lähenemisest 1 päev enne vastuvõtuaja saabumist.
7. Kaarli Hambapolikliinik OÜ on kohustatud esitama ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed Eesti Haigekassale kas ravi rahastamise lepingus sätestatud tähtajal ja tingimustel või nõude esitamisest viie tööpäeva jooksul. Ravijärjekorra aruanne edastatakse Eesti Haigekassale isikustamata ja kokkuvõtlikul kujul.