Haigekassa

Kaarli Hambapolikliinik OÜ on Eesti Haigekassa lepingupartner. Leping võimaldab alla 19-aastastele ravikindlustatud lastele tasuta hambaravi.

NB! Meil puudub Eesti Haigekassaga leping täiskasvanute hambaravi hüvitamiseks.

Olulised tähelepanekud:

  • Meie kliinikutes tasuvad visiiditasu (5 eurot) kõik Eesti Haigekassa raviteenuseid saavad alla 19-aastased ravikindlustatud lapsed ja eriarsti vastuvõttu ravipõhiselt külastavad patsiendid (Ravikindlustuse seadus §67, §70 ja §72).
  • Alla 19-aastastele ravikindlustatud lastele võimaldab haigekassa tasuta hambaravi Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.
  • Pensionäride proteesitöödest tasub haigekassa €260 üks kord kolme aasta jooksul.

Kasulikud lingid:

Eesti Haigekassahttps://www.haigekassa.ee/et/blanketid-koik-teemad
Infotelefon 16 363, välisriigist helistades +372 669 6630, www.haigekassa.ee