Röntgenpildi tellimine

Röntgenpildi saatekirja saab alla laadida siit.

Palume kindlasti sisestada tellimisvormi patsiendi ja arsti andmed ning vajadusel täpsustada uuringupiirkonda vabatekstina.

Intraoraalne

Võimalik on valida standardse ülesvõtte ja bitewing-ülesvõtte vahel ning vabatekstina määrata hambanumbrid. Võimalusel proovivad meie radioloogiatehnikud mahutada kõik soovitud hambad ühele ülesvõttele, kuid kui see ei ole võimalik, siis tehakse mitu ülesvõtet.

Panoraam

Võimalik on valida erinevate panoraamülesvõtete programmide vahel ning vabatekstina määrata soovitud segmendid.

CEPH

Võimalik valida erinevate koljuülesvõtete vahel.

3D-röntgen

HambadSilindri suurus on 4 x 5 cm ( D x K ) ja ühele ülesvõttele mahub, sõltuvalt hammaste suurusest, 2-4 hammast.

Kogu hammaskondSilindri suurus on 8 x 8 cm ( D x K ) ja enamasti mahub kogu hammaskond ühte piirkonda.  Kuna ühe piirkonna mõõtmed on piiratud ja inimesed on anatoomiliselt erinevad, siis võib juhtuda, et kogu hammaskond alati ühte piirkonda ei mahu. Segaduste vältimiseks palume vabatekstina täpsustada uuringu piirkonda. Kui soovitakse liitpiirkonda, siis tuleks see soov kirjutada uuringu täpsustusse.

SiinusSilindri suurus on 8 x 8 cm ( D x K ). Kui on valitud üks siinus, siis on silindri keskkoht selle siinuse keskel, kui mõlemad siinused, siis on silindri keskkoht kahe siinuse vahel. Kui on valitud mõlemad siinused ja liitpiirkonda ei soovita, siis sõltuvalt patsiendi pea suurusest võib juhtuda, et põsenukid jäävad ülesvõttelt välja. Kui soovitakse liitpiirkonda, siis tuleks see soov kirjutada uuringu täpsustusse.

Kogu lõualuuSilindri suurus on 20 x 10 cm ( D x K ). Ühte piirkonda mahuvad kõik hambad koos TMJ liigesega.

TMJ Üks piirkond või horisontaalne paar (kaks piirkonda). Kui uuringu täpsustuses ei ole vabatekstina teisiti määratud, siis radioloogiatehnikud valivad vaikimisi silindri suuruseks 8 x 8 cm ( D x K ) nii ühe piirkonna kui ka horisontaalse paari puhul. Kui soovitakse suuremat uuringupiirkonda, siis palume kirjutada see vabatekstina uuringu täpsustusse.

Ultra Low doos – võimalik teha pilt madalama kiirgushulgaga – soovituslik kasutada ortodontilisteks uuringuteks, operatsioonijärgseteks uuringuteks ja implantaadi planeerimiseks.