Leveranstider för beställningar

Kronor och broar
Keramisk krona, skalfasad, inlägg5 arbetsdagar
Metallkeramisk krona5 arbetsdagar
Keramiska broar7 arbetsdagar
Metallkeramiska broar7 arbetsdagar
Broskelett4 arbetsdagar
Påbränning av porslin3 arbetsdagar
Större broarenligt överenskommelse
Pelare2 arbetsdagar
Avtagbar protetik
Individuell avtryckssked1 arbetsdag
Bitschablon1 arbetsdag
Skelettkonstruktion, gjutning + bitschablon5 arbetsdagar
Provprotes med tänder2 arbetsdagar
Färdigställande2 arbetsdagar
Hel- och partiella proteser i akryl6 arbetsdagar
Lagning
Lagning av protes1 arbetsdag
Rebasering1 arbetsdag
Komplicerade lagningarenligt överenskommelse
Ortodontiunder 2-3 arbetsdagar
Skenor, tandblekningsskenor1 arbetsdag
Komplicerade åtgärderenligt överenskommelse
Kombinerad protetikenligt överenskommelse

Som expressbeställningar betraktas beställningar som på kundens begäran utförs snabbare än ovan angivna tider.
Tilläggsavgift för en expressbeställning är 50%–100%..

Arbetsdagen – 8 timmars arbetstid på laboratoriet 9:00 – 17:00.
Transporten ingår inte ovan angivna tider.