Leveranstider för beställningar

Kronor och broar
Keramisk krona, skalfasad, inlägg 5 arbetsdagar
Metallkeramisk krona 5 arbetsdagar
Keramiska broar 7 arbetsdagar
Metallkeramiska broar 7 arbetsdagar
Broskelett 4 arbetsdagar
Påbränning av porslin 3 arbetsdagar
Större broar enligt överenskommelse
Pelare 2 arbetsdagar
Avtagbar protetik
Individuell avtryckssked 1 arbetsdag
Bitschablon 1 arbetsdag
Skelettkonstruktion, gjutning + bitschablon 5 arbetsdagar
Provprotes med tänder 2 arbetsdagar
Färdigställande 2 arbetsdagar
Hel- och partiella proteser i akryl 6 arbetsdagar
Lagning
Lagning av protes 1 arbetsdag
Rebasering 1 arbetsdag
Komplicerade lagningar enligt överenskommelse
Ortodonti under 2-3 arbetsdagar
Skenor, tandblekningsskenor 1 arbetsdag
Komplicerade åtgärder enligt överenskommelse
Kombinerad protetik enligt överenskommelse

Som expressbeställningar betraktas beställningar som på kundens begäran utförs snabbare än ovan angivna tider.
Tilläggsavgift för en expressbeställning är 50%–100%..

Arbetsdagen – 8 timmars arbetstid på laboratoriet 9:00 – 17:00.
Transporten ingår inte ovan angivna tider.