Isikuandmete väljastamine

Patsiendil on õigus saada oma raviandmetest koopiaid ja väljavõtteid. Koopia väljastamise aluseks on patsiendi poolt esitatav kirjalik avaldus. Avaldus peab sisaldama patsiendi täisnime ning isikukoodi.

Koopia väljastatakse registratuuris või soovi korral krüpteeritud kujul patsiendi e-posti aadressile.

Kui patsient soovib märkida krüpteeritud dokumendi adressaadiks kellegi teise, tuleb avaldusse märkida selle isiku nimi, isikukood ja e-posti aadress, kellele krüpteeritud dokument saadetakse. Kui patsient ei tea selle isiku isikukoodi, siis saadame dokumendi patsiendi kirjaliku nõusoleku alusel krüpteerimata või krüpteeritult patsiendi enda e-posti aadressile.

Röntgenülesvõtted salvestakse CD-plaadile või saadetakse krüpteeritud kujul e-posti aadressile.

Avalduse täitmise aeg

Ravikaardi väljavõtted koostatakse 7 tööpäeva jooksul, ortodontias 14 tööpäeva jooksul.

Proteeside ja mudelite väljastamine

Kui patsient soovib, siis raviarst tagastab väärismetallist proteetilised restauratsioonid (sillad, kroonid, panused jmt) peale nende suust eemaldamist patsiendile. Ortodontilised mudelid antakse peale ravi lõppemist patsiendile või kui patsient seda ei soovi, siis hävitatakse. Proteesid ja mudelid väljastatakse patsiendile või tema poolt volitatud isikule.

Alus: Isikuandmete kaitse seadus

info@khp.ee